mikeangelo1989:

6 ตุลานี้ พบกับผมในบท รามิล ทางช่อง #True4U กันนะครับ และฝากนางเอกน้องใหม่แกะกล่องของผมด้วย @true4utv

this 6 Oct,meet me as Ramill in MayaNangFah on true4u and please support my new leading actress.

mikeangelo1989:

6 ตุลานี้ พบกับผมในบท รามิล ทางช่อง #True4U กันนะครับ และฝากนางเอกน้องใหม่แกะกล่องของผมด้วย @true4utv

this 6 Oct,meet me as Ramill in MayaNangFah on true4u and please support my new leading actress.

mikeangelo1989:

ไปอัดเสียงที่เกาหลี ลงเครื่อง6โมงเช้า เข้าเมืองถึง11โมง ทำงานบ่ายโมง ออกจากสตู5โมง ไปสนามบินและกลับถึงไทยตี1 นอนสนามบินแล้วขึ้นเครื่องต่อเชียงใหม่ ทำงานต่อ 5555 นี่หรอชีวิต >< #หนักตอนนี้สบายในวันหน้า #xlstepproject

Went for music recording in Korea. Landed at 6:00 am; went to the town at 11:00 am; worked from 1:00 pm; got out the studio at 5:00 pm; went to the airport and backed to Thailand at 1:00 am; slept in the airport and took a flight to Chiangmai for working hahaha It’s my life >\< 

mikeangelo1989:

ไปอัดเสียงที่เกาหลี ลงเครื่อง6โมงเช้า เข้าเมืองถึง11โมง ทำงานบ่ายโมง ออกจากสตู5โมง ไปสนามบินและกลับถึงไทยตี1 นอนสนามบินแล้วขึ้นเครื่องต่อเชียงใหม่ ทำงานต่อ 5555 นี่หรอชีวิต >< #หนักตอนนี้สบายในวันหน้า #xlstepproject

Went for music recording in Korea. Landed at 6:00 am; went to the town at 11:00 am; worked from 1:00 pm; got out the studio at 5:00 pm; went to the airport and backed to Thailand at 1:00 am; slept in the airport and took a flight to Chiangmai for working hahaha It’s my life >\< 

Mike D. Angelo

mikeangelo1989:

หนังสือ Hamburger ปก ออม-ไมค์ ไปหาซื้อกันนะคร้าบบ #hamburger #romantic

mikeangelo1989:

หนังสือ Hamburger ปก ออม-ไมค์ ไปหาซื้อกันนะคร้าบบ #hamburger #romantic

mikeangelo1989:

ถึงจะตกเครื่อง แต่อะไรดีๆก็เกิดขึ้นในความซวยได้นะเนี่ย คริคริ นางฟ้าจากทั่วโลก 555 sorry na p A &amp; Oli @nextxlstep

mikeangelo1989:

ถึงจะตกเครื่อง แต่อะไรดีๆก็เกิดขึ้นในความซวยได้นะเนี่ย คริคริ นางฟ้าจากทั่วโลก 555 sorry na p A & Oli @nextxlstep